Фестивал на езиците и изкуствата на Азия @ One More Kino, юни 2018

Дайдо-Джуку Кудо обикновено се превежда като "Изкуството на великия път", но разширеният превод означава "Няма врати, които да извеждат на великият Път“. Всеки трябва да ги построи в своето сърце и да върви към усъвършенстване на своя път. Кудо е напълно контактен боен спорт, максимално приближен до реалността, в който се изучават и използват всички възможни похвати. Разрешени са удари с ръце и крака в краката, тялото и главата на противника, използване на колене и лакти, захвати и удари от захват, хвърляния и борба в партер.

В Кудо са синтезирани възможно най-ефективните прийоми и техники известни от миналото до ден днешен, то се базира на тактиката и стратегията на реалния двубой, който е освободен от условностите на традиционните бойни изкуства и спортове. При създаването на Кудо Дайдо Джуку е залегнала идеята за безопасност на занимаващите се. Това е единственният боен спорт в който се използва специални каски, разработени в лабораториите на Митсибуши в Япония. Използват също се протектори за зъбите, слабините, краката и специални ръкавици.

Кудо Дайдо Джуку е изключително привлекателен за подрастващите заради комплексните физически качества, които изисква и реалния боен дух, в който се възпитават трениращите. Кудо се практикува в над 60 държави по света, където съществуват официални организации на този спорт.

Син и Цюан, в превод „бокс на насочената воля“, е китайски боен стил и практическо средство за самоотбрана. Негов създател е генерал Юе Фей (12в.), който го внедрява в армията с голям успех. Поради своята ефикасност и практичност, по-късно Син и Цюан става изключително популярен сред телохранителите на важни личности, в императорската гвардия, охранители на търговски кервани, висши сановници и даоски монаси. Тази традиция се е запазила и до днес в Китай и Тайван.

Спортен клуб „КА СПОРТ" популяризира и координира развитието и практикуването на Дайдо-Джуку кудо и Син и Цюан в България, а също така подпомага развитието и практикуването на физически упражнения и спорт от деца и юноши в неравностойно положение и в риск. Клубът създаде програма, насочена към деца и младежи, целяща превенция на употреба на психоактивни вещества, придобиване на умения за успешна социална интеграция и личностно развитие чрез използването на интерактивни методи, арт-техники и спорт.

С помоща на Национален център "Европейски младежки програми и инициативи клубът развива три проекта: „Живот без дрога“, насочен към психо-социална подкрепа и личностно развитие; „Децата – цветя на света“, който цели превенция на употреба на наркотични вещества и придобиване на социални умения; и „Децата цветя на света – при другите деца“, естествено продължение на предишните два проекта, в чийто рамки спортен клуб „КА СПОРТ“ подпомага социалното, физическото и духовното развитие на младежи със социална и умствена изостаналост настанени в СУПЦ “Княз Борис I”.

Научете повече за "КА СПОРТ" и техните инициативи на сайтовете им: www.kasport-svetove.com и www.kasport.eu. И, разбира се, не пропускайте тяхното участние на Изток в парка на 5 юли в Борисовата градина!