Фестивал на езиците и изкуствата на Азия @ One More Kino, юни 2018

Ще придобием вярата в себе си, че винаги сме на страната на справедливостта, ако се стремим да бъдем честни и силни физически. Ще обединим всички хора в едно общо братство, независимо от тяхната религия, раса, национални и идеологически различия. Ще се посветим на изграждането на мирен свят, където ще господстват справедливостта, нравствеността, доверието и хуманизма.

Това са основните идеи, които основателят на Таекуон-до - генерал Чой Хонг Хи, формулира и внушава сред своите последователи, като същевременно сам признава, че създаването на съвсем ново бойно изкуство е и неговото завещание към света. За официална дата, на която е признато възникването на Таекуон-до (на корейски: : 태권도, в свободен превод - „Пътят на ударите с ръце и крака“ или "система от ръце и крака") се счита 11 април 1955г.

Таекуон-до възниква в Корея в условия на изключително интересни и напрегнати социално-исторически събития и контекст. Корея е окупирана от Япония, сред населението кипи масово недоверие и разочарование към родната политическа власт, корупцията, материализмът и егоизмът се явяват като предпоставка за формирането на един духовен вакуум в обществото, по думите на самия генерал Чой Хонг Хи, който на свой ред е основател и на национално освободително движение под името „ Сблъсъкът между студенти и войници на Пиогианг”. Именно тези събития създават благоприятни условия за създаването и бързото разпространяване на Таекуон-до в световен мащаб.

Отличната физическа подготовка по Таек кион и карате, съчетани с безапелационното спазване на строги лични морални убеждения на Чой Хонг Хи пък правят възможно възникването на едно съвсем ново и различно бойно изкуство, отличаващо се със сложността и ефективността на техниката си или по отношение на физическата кондиция, която придобиват практикуващите. Физическите техники на това бойно изкуство се основават на принципите на съвременната наука, в частност на физиката на Нютон, която учи как да генерираме максимална сила. Таекуон-до олицетворява една духовна дисциплина и съвършенство на техниката. То е бойно изкуство само за самоотбрана и се използва само в името на справедливостта.

Различните видове техники в Таекуон-до се основават на следните принципи:
- Всички движения трябва да се конструират така, че да произведат максимална сила в съответствие с научните формули и принципите на кинетичната енергия.
- Принципите, които са залегнали в техниките, трябва да са толкова ясни, че даже непросветените в Таекуон-до да успеят да различат правилното от неправилното движение.
- Отстоянието и ъгъла на всяко движение трябва да бъдат точно определени, за да се постигне по ефективна атака или отбрана.
- Целта и методът, залегнали във всяко едно движение трябва да бъдат ясни и прости, за да се улесни процесът на преподаване и обучение.
- Трябва да се разработи рационална методика на преподаване, така че всички, млади и стари, мъже и жени, да могат да се възползват от предимствата на Таекуон-до.
- Да се създаде правилна техника на дишане, която да улеснява всяко движение и да намалява умората.
- Трябва да може да се атакува всяка жизнено важна част на тялото чрез всички видове атаки.
- Всеки предмет, с който се атакува трябва да бъде ясно определен и разумно да се основава върху структурата на човешкото тяло.
- Всяко движение трябва да бъде лесно за възпроизвеждане, така че този, който изучава Таекуон-до да го възприема като спорт и начин за възстановяване.
- Трябва да се отдели специално внимание на идеята за добро здраве и предпазване от наранявания.
- Всяко движение трябва да бъде хармонично и ритмично, така че Таекуон-до да доставя естетична наслада.
- Всяко движение в даден стил трябва изразява личността и духовните качества на човека, чието име носи.

„Спазването на тези принципи е това, което прави Таекуон-до бойно изкуство, естетическо изкуство, наука и спорт.”

Очаквайте на тазгодишното издание на "Изток в парка" „ABC ТАЕКУОН-ДО КЛУБ”, които ще представят някои от най-атрактивните техники на този стил. Можете да ги видите в събота, 5 юли, на Лятната естрада в Борисовата градина!